‘MOIT6

MOIT6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ผู้ประกาศ : น.ส.อาภากานต์ คลื่นแก้ว
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
วันที่ประกาศ : 25 มีนาคม 2565 เวลา : 15:03:24 น. เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ผู้ชม 421 ครั้ง

100-1.ลงนามประกาศนโยบายและขออนุญาตเผยแพร่.pdf 100-3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล.pdf 100-6.1บันทึกลงนามแผนและขออนุญาตเผยแพร่.pdf 100-2.ประกาศนโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล.pdf 100-6.3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล.pdf 100-6.2แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล.pdf 100-แผนบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf