‘MOIT19

MOIT19 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

MOIT19 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


ผู้ประกาศ : น.ส.อาภากานต์ คลื่นแก้ว
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
วันที่ประกาศ : 26 มีนาคม 2567 เวลา : 14:03:35 น. เมื่อ 4 สัปดาห์ที่แล้ว
ผู้ชม 163 ครั้ง

157-1.บันทึกรายงาน ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์67.pdf 157-3.แบบฟอร์ม ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์67.pdf 157-2.มีรายงานการเรี่ยไร.pdf