สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ที่อยู่ : หมู่6 ถนนหลักเมือง ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

E-mail :

WebSite : www.ssowangsammo.com