‘MOIT3

MOIT3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


ผู้ประกาศ : น.ส.อาภากานต์ คลื่นแก้ว
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
วันที่ประกาศ : 21 ธันวาคม 2565 เวลา : 11:12:58 น. เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ผู้ชม 564 ครั้ง

104-1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารและขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล.pdf 104-3.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์.pdf 104-2.วิเคราะห์จัดซื้อจ้างปี 2565.pdf