งาน เดิน วิ่ง ปั่น ไทวัง ครั้งที่3
จัดโดยสาธารณสุขอำเภอวังสามหมอ
วัตถุประสงค์ในการจัดงานมหกรรมสร้างสุขภาพ เดิน วิ่ง ปั่น ไทวัง ครั้งที่3
เพื่อ

Here, you can find high quality replica watches with affordable price.

With Swiss reliable movements, best 1:1 fake watches for sale uk have high quality.

Shop of perfect cartier replica watches paypal UK online.
1. สนับสนุนการดูแลสุขภาพตนเอง และ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
2.ประเมินสมรรถภาพร่างกายโดยการวิ่ง เทียบกับตารางเวลา อายุ

โดยได้รับเกียตริจากท่านนายอำเภอวังสามหมอ นายประทีป อุยเจริญ เป็นประธานเปิดงานเดินวิ่งปั่นไทวัง ณ ที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ วันที่9 มกราคม 2563 เวลา 5:30 น.
รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการและส่วนท้องถิ่นพร้อมทั้งประชาชนชาวอำเภอวังสามหมอและอำเภอใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้ง

ขอขอบคุณสถานีตำรวจภูธรอำเภอวังสามหมอที่อำนวยความสะดวกด้านจราจร ตลอดจนผู้ให้การสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มตลอดงานในครั้งนี้พร้อมทั้งชมรมจักรยานวังสามหมอ
และขอบคุณพี่น้องชาววังสามหมอและอำเภอใกล้เคียงที่มาร่วมงานด้วยค่ะ งานกิจกรรม เดินวิ่งปั่นไทวังครั้งที่3 https://www.facebook.com/103380721190049/posts/110583377136450/?sfnsn=mo

#เดินวิ่งปั่นไทวัง
#เดินวิ่งปั่นไทวังครั้งที่3
#wangsammo2020

ผู้เขียน : น.ส.อาภากานต์ คลื่นแก้ว
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
วันที่เขียน : 10 มกราคม 2563 เวลา : 10:01:08 น.
ผู้ชม 718 ครั้ง