วันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.

นางศุภร เติมทรัพย์ สาธารณสุขอำเภอวังสามหมอ ร่วมส่งกำลังใจให้นักรบเสื้อฟ้า ทีม รพ.วังสามหมอ รพ.สต.นาแก-ภูดิน,รพ.สต.บ้านคำยาง,รพ.สต.หนองหญ้าไซ,รพ.สต.บ้านคำไฮ,รพ.สต.บ้านคำน้อย,รพ.สต.คำโคกสูง เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ในจังหวัดสมุทรสาคร คุณงามความดีที่ท่านได้มีน้ำใจเสียสละเพื่อส่วนรวม จะเป็นพลังคุ้มครองให้เดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับ ตลอดจนคุ้มครองให้ทีมนักรบเสื้อฟ้า ช่วยภัย COVID-19 จังหวัดสมุทรสาคร ปลอดภัยจากโรคร้ายทุกเมื่อทั่วหน้ากัน โดยมีผู้ร่วมเดินทางจำนวน 8 คน

ผู้เขียน : น.ส.อาภากานต์ คลื่นแก้ว
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
วันที่เขียน : 22 มกราคม 2564 เวลา : 19:01:37 น.
ผู้ชม 474 ครั้ง