วันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.

นางศุภร เติมทรัพย์ สาธารณสุขอำเภอวังสามหมอ ร่วมส่งกำลังใจให้นักรบเสื้อฟ้า ทีม รพ.วังสามหมอ รพ.สต.นาแก-ภูดิน,รพ.สต.บ้านคำยาง,รพ.สต.หนองหญ้าไซ,รพ.สต.บ้านคำไฮ,รพ.สต.บ้านคำน้อย,รพ.สต.คำโคกสูง เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ในจังหวัดสมุทรสาคร คุณงามความดีที่ท่านได้มีน้ำใจเสียสละเพื่อส่วนรวม จะเป็นพลังคุ้มครองให้เดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับ ตลอดจนคุ้มครองให้ทีมนักรบเสื้อฟ้า ช่วยภัย COVID-19 จังหวัดสมุทรสาคร ปลอดภัยจากโรคร้ายทุกเมื่อทั่วหน้ากัน โดยมีผู้ร่วมเดินทางจำนวน 8 คน

This counterfeit watch online store has just about best omega super clone watches you could wish for.

You can place an order for your favorite CA aaa tag heuer fake watches China online.

2024 Newest fake watches on sale! With less money, you can possess CA best quality audemars piguet replica watches!

ผู้เขียน : น.ส.อาภากานต์ คลื่นแก้ว
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
วันที่เขียน : 22 มกราคม 2564 เวลา : 19:01:37 น.
ผู้ชม 945 ครั้ง