วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวิมล สุระเสน นายอำเภอวังสามหมอ, นางศุภร เติมทรัพย์ สาธารณสุขอำเภอวังสามหมอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ลงพื้นที่ล้างตลาด ทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลวังสามหมอ และต่อด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสามหมอ พร้อมให้คำแนะนำและให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อีกทั้งมีมาตรการกำชับให้ประชาชนต้องสวมหน้ากากอนามัย และต้องใช้แอลกอฮอล์ล้างมือทุกครั้ง และมีการตรวจคัดกรองก่อนเข้าทำงานทุกวันด้วย มีผู้เข้าร่วมจำนวน 40 คน

ผู้เขียน : น.ส.อาภากานต์ คลื่นแก้ว
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
วันที่เขียน : 24 ธันวาคม 2563 เวลา : 14:12:38 น.
ผู้ชม 393 ครั้ง