‘MOIT22

MOIT22 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน และรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน


ผู้ประกาศ : น.ส.อาภากานต์ คลื่นแก้ว
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
วันที่ประกาศ : 14 มีนาคม 2566 เวลา : 19:03:37 น. เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ผู้ชม 311 ครั้ง

120-1.บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์.pdf 120-2.คู่มือแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไข.pdf 120-ประกาศ.pdf 120-3.บันทึกข้อความแจ้งเวียน.pdf