‘MOIT11

MOIT11 หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน


ผู้ประกาศ : น.ส.อาภากานต์ คลื่นแก้ว
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
วันที่ประกาศ : 25 มีนาคม 2565 เวลา : 10:03:03 น. เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ผู้ชม 427 ครั้ง

98-1.บันทึกข้อความและรายงานผลการดำเนินงานเกี.pdf 98-2.บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยว.pdf 98-4.แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล.pdf 98-11.1และ 11.2 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ.pdf 98-4.t3แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล.pdf 98-1.t3บันทึกข้อความและรายงานผลการดำเนินงานเกี.pdf 98-11.1t3และ 11.2 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ.pdf 98-2.t3บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยว.pdf 98-t4 1.บันทึกข้อความและรายงานผลการดำเนินงาน.pdf 98-t4 2.บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยว.pdf 98-t4 4.แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล.pdf 98-t4 11.3.1และ 11.3.2 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ.pdf