‘MOIT11

MOIT11 หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน


ผู้ประกาศ : น.ส.อาภากานต์ คลื่นแก้ว
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
วันที่ประกาศ : 25 มีนาคม 2565 เวลา : 10:03:41 น. เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ผู้ชม 422 ครั้ง