‘EB1

EB1 หน่วยงานมีการกำหนกมาตราการและวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

EB1 หน่วยงานมีการกำหนกมาตราการและวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

 


ผู้ประกาศ : น.ส.อาภากานต์ คลื่นแก้ว
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
วันที่ประกาศ : 08 ธันวาคม 2563 เวลา : 17:12:01 น. เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ผู้ชม 103 ครั้ง
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง

ดาวน์โหลด 51-วิเคราะห์จัดซื้อจ้าง สสอ.วังสามหมอปี 2563.pdf 51-4.รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน.pdf 51-วิเคราะห์จัดซื้อจ้าง สสอ.วังสามหมอปี 2563.pdf 51-6.หลักฐานแสดงการลงเว็บ EB1.pdf 51-1.บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง.pdf 51-3.กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล.pdf 51-2.คำสั่ง มาตราการ กลไก.pdf 51-EB1.pdf 51-EB1ข้อ1.1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน.pdf